Burs Genel Şartları

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi Karşılıksız Burs Kriterleri:

1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Gazi çocuğu veya kardeşi ya da Şehit çocuğu veya kardeşi olmak,
3. Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engeli öğrencilere verilen burslar hariç),
4. Gelir düzeyi düşük olmak,
5. Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
6. Adli sicil kaydı bulunmamak,
7. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,

Yukarıdaki koşullara sahip burs adayları 01 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında web sayfasımız üzerinden online başvuru yapabilirler. Başvurular Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi Burs Komisyonu´nca değerlendirilerek uygun görülenler mülakata çağırılır. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden online başvuru sırasında verdikleri bilgileri teyit eden belgeler talep edilir.

Yurtdışı eğitim alan öğrencilere burs desteği bulunmamaktadır.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi aşağıdaki üniversite ve okullarda öğrenim gören adayların başvurularını kabul etmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan örgün eğitim veren devlet üniversiteleri,
2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan örgün eğitim veren devlet liseleri,
3. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan örgün eğitim veren ortaöğretim kurumları,
4. Özel üniversitelerde yalnızca %100 burslu öğrenim görebilen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır.


Bursların İptalini Gerektiren Haller:

1. Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi,
2. Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olmaları,
3. Öğrencinin herhangi bir kuruluşta sürekli ve ücretli görev alması,
4. Öğrencinin Burs Başvuru Formu´nu gerçeğe aykırı olarak doldurduğunun anlaşılması,
5. Öğrencinin başka bir kurum ve/veya kuruluştan burs alması,
6. Uyarılara rağmen öğrencinin mazeretsiz 3 (üç) ay kendisine tahsis edilen bursu almaması,
7. Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya yönetim kurulunca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması,
8. Eğitime engel olacak bir sakatlığı veya hastalığının bulunması,
9. Öğrencinin talebi halinde.

Yukarıda yazı olan hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda bursların ödenmesi yönerim kurulu kararı ile durdurulur.