Yasal Mevzuatlar

YÖNETMELİKLER:

Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği
Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik
 

KANUNLAR:

2709 Sayılı T.C. Anayasası
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 6358 sayılı Kanun ile değişik hali
197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun
1111 Sayılı Askerlik Kanunu
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
2453 Sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
2566 Sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2684 Sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara Ilişkin Kanun
2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu
2937 Sayılı Devlet Istihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu
3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
4458 Sayılı Gümrük Kanunu
4536 Sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara ilişkin Kanun
4736 Sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
5434 Sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
5682 Sayılı Pasaport Kanunu
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
6353 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6495 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
5253 Sayılı Dernekler Kanunu